Velkommen til Smittestopperen


Smittestopperen er din guide til optimering af ekstern smittebeskyttelse.
Lovkravene til indholdet i smittebeskyttelses planen er beskrevet i Veterinær forliget fra 2018 og i Bekendtgørelse om sunhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger (BEK nr 1234 af 26-11-2019)
Smittebeskytteren dokumenterer opfyldelse af lovkrav, samt vigtige tiltag for at undgå indslæbning af eksotiske svinesygdomme, f.eks. afrikansk svinepest.