Velkommen til Smittestopperen


Smittestopperen er din guide til optimering af ekstern smittebeskyttelse.
Lovkravene til indholdet i smittebeskyttelses planen er beskrevet i Veterinær forliget fra 2018 og i Bekendtgørelse om sunhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger (BEK nr 1234 af 26-11-2019)
Smittebeskytteren dokumenterer opfyldelse af lovkrav, samt vigtige tiltag for at undgå indslæbning af eksotiske svinesygdomme, f.eks. afrikansk svinepest.


Glemt password

Type in your email to have your password sent to you


Tilbage